فاتحه

درخواست حذف این مطلب
شب ها از یک ساعتی به بعد
اگر خوابت نبرد
دیگر باید فاتحه ی آن شب
و دلت را بخوانی!